Εχοντας υιοθετήσει αυστηρά μέτρα υγιεινής και πρωτόκολλα διαχείρισης κασταστάσεων, Θα θέλαμε να εκμεταλλευτούμε αυτήν την ευκαιρία για να σας ενημερώσουμε για το τι κάνουμε, για να διατηρήσουμε τους επισκέπτες και το προσωπικό μας ασφαλή, μειώνοντας τον κίνδυνο έκθεσης του COVID- 19 στο Neptune Hotels.

 • Έχει ορισθεί υγειονομικός υπεύθυνος
 • Έχει ορισθεί συντονιστής για την επίβλεψη της εφαρμογής των διαδικασιών όσον αφορά το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση πιθανού κρούσματος
 • Αναθεώρηση διαδικασιών όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία σύμφωνα με τα νέα δεδομένα
 • Αναθεώρηση διαδικασιών όσον αφορά την καθαριότητα και απολύμανση στα νέα πρότυπα
 • Έχει αναπτυχθεί σχέδιο δράσης από τη Διοίκηση και επιμέρους πρωτόκολλα για τη διαχείριση πιθανού κρούσματος σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες του ΕΟΔΥ, που αφορά το προσωπικό, επισκέπτες και εξωτερικούς συνεργάτες
 • Λαμβάνουν χώρα εκπαιδεύσεις του προσωπικού στα επιμέρους πρωτόκολλα ανά τμήμα του καταλύματος
 • Υποστηρίζουμε και αυξάνουμε τους τρόπους επικοινωνίας των επισκεπτών, αλλά και των αγορών που μπορούν να κάνουν μέσω ψηφιακών εφαρμογών, για να περιορίσουμε την επαφή.
 • Νέες αυστηρότερες διαδικασίες διαχείρισης απορριμμάτων.
 • Έχουν ορισθεί άτομα για την επίβλεψη τήρησης των διαδικασιών σε διάφορα τμήματα όπως πισίνες, μπαρ κλπ.
 • Ενημέρωση επισκεπτών για τους κανόνες λειτουργίας του ξενοδοχείου με βάση τα νέα πρότυπα από το site με updates, την mobile εφαρμογή και με φυλλάδια κατά την άφιξή τους.
 • Τοποθέτηση σημάνσεων και οδηγιών σε όλο το ξενοδοχείο
 • Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων με ISO 22000:2018
 • Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015
 • Εφαρμογή μέτρων επισιτιστικών τμημάτων βάση των νέων κανόνων διαχείρισης που θεσμοθετεί η κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς.
 • Ύπαρξη γιατρού για την εξυπηρέτηση των πελατών

Να είστε βέβαιοι ότι βρίσκεστε σε ασφαλή χέρια με τις αυστηρές πρακτικές και τα πρωτόκολλα υγιεινής που εφαρμόσαμε και προσδοκάμε να σας καλωσορίσουμε στο Neptune Hotels.

  YΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2020 ›   

 

Αναλυτικό πλάνο πρόληψης για κάθε σημείο του Ξενοδοχείου

Υποδοχή:

 • Είσοδος με αυτόματη λειτουργία για ανέπαφη πρόσβαση στο χώρο της υποδοχής
 • Παροχή απολυμαντικού μέσου & υποχρεωτική χρήση πριν την είσοδο & έλεγχος από το προσωπικό για τη χρήση του 
 • Κατάλληλη διαμόρφωση της Υποδοχής με επιδαπέδιες σημάνσεις ορισμένες σε απόσταση 2 μέτρων, για την εξυπηρέτηση του επισκέπτη και τη διατήρηση φυσικής απόστασης
 • Χρήση ηλεκτρονικών μέσων (tablets) για την γρήγορη εξυπηρέτηση του πελάτη στο check-in, το οποίο απολυμαίνεται μετά από κάθε χρήση 
 • Απολύμανση αποσκευών επισκέπτη με ατμοκαθαριστή ή με κατάλληλο πιστοποιημένο απολυμαντικό 
 • Απολύμανση καρτών εισόδου δωματίου με κατάλληλο πιστοποιημένο απολυμαντικό πριν την παράδοση στον επισκέπτη 
 • Γρήγορο check-in για τις ευπαθείς ομάδες 
 • Εκπαιδευμένο προσωπικό σε ότι αφορά την ατομική υγιεινή και τήρηση πρωτοκόλλων όσον αφορά τον καθαρισμό και απολύμανση και τήρηση μέτρων πρόληψης και αποφυγής μετάδοσης κωρονοϊου 
 • Χρήση μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό (γάντια, μάσκα) 
 • Έχει αναθεωρηθεί το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης και έχει αυξηθεί σημαντικά η συχνότητα καθαρισμού των κρίσιμων σημείων μετά από κάθε χρήση 
 • Σε περίπτωση χρήσης του ανελκυστήρα είναι υποχρεωτική η μάσκα. Συνίσταται να χρησιμοποιείται από 1 άτομο τη φορά εκτός και αν τα περισσότερα άτομα αποτελούν μέρος της ίδιας οικογένειας 
 • Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργείο το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, θα γίνεται τακτικά δειγματοληψία σε κρίσιμα σημεία (πόμολα, κομβία, κουπαστές επιφάνειες, κλπ.) για την επαλήθευση του προγράμματος καθαρισμού που ακολουθείται

 

Check-in – Check out:
Βάσει υγειονομικού πρωτοκόλλου οι ώρες check-in θα είναι από τις 15:00 και το check-out θα πραγματοποιείται στις 11:00 π.μ.

 

Πως θα γίνεται ο καθαρισμός και η απολύμανση των δωματίων;

 • Αναθεώρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης εγκαταστάσεων υγιεινής
 • Εκπαιδεύσεις στο προσωπικό σε ότι αφορά την ατομική υγιεινή, τήρηση πρωτοκόλλων σχετικά με τον καθαρισμό και απολύμανση και τήρηση μέτρων πρόληψης και αποφυγής μετάδοσης κωρονοϊου
 • Καθαρισμός αποστείρωσης του πατώματος 
 • Καθαρισμός και επιπρόσθετη απολύμανση στα κρίσιμα σημεία επαφής του δωματίου
 • Χρήση μέσων ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκες) από το προσωπικό και ποδιά μιας χρήσης
 • Χρήση εξοπλισμού καθαριότητας ανά δωμάτιο με απολύμανση μετά από κάθε χρήση του 
 • Χρήση ατμοκαθαριστή στην καθαριότητα της αναχώρησης του πελάτη 
 • Επιπλέον απολύμανση των υφασμάτινων σημείων του δωματίου κατά την αναχώρηση του πελάτη 
 • Περιορισμός συχνότητας καθαρισμού δωματίων και θα πραγματοποιείται επιπρόσθετα σε κάθε περίπτωση που ζητείται από τον πελάτη 
 • Κατόπιν αιτήματος επισκέπτη διατίθεται οι παρακάτω παροχές δωματίου: παροχές για καφέ και τσάι, ανοιχτήρι μπουκαλιών, στυλό & μπλοκάκι, υπηρεσίες καθαριστηρίου 
 • Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργείο το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, θα γίνεται τακτικά δειγματοληψία σε κρίσιμα σημεία (πόμολα, κουπαστές επιφάνειες, κλπ.) για την επαλήθευση του προγράμματος καθαρισμού που ακολουθείται

 

Πως θα γίνεται ο καθαρισμός και η απολύμανση των κοινόχρηστων χώρων;

 • Αναθεώρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης εγκαταστάσεων υγιεινής
 • Εκπαιδεύσεις στο προσωπικό σε ότι αφορά την ατομική υγιεινή, τήρηση πρωτοκόλλων όσον αφορά τον καθαρισμό και απολύμανση και τήρηση μέτρων πρόληψης και αποφυγής μετάδοσης κωρονοϊου 
 • Χρήση μέσων ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκες, ποδιά μιας χρήσης) από το προσωπικό και ποδιά μιας χρήσης 
 • Χρήση εξοπλισμού καθαριότητας ανά κοινόχρηστο χώρο
 • Χρήση ατμοκαθαριστή ή απολυμαντικού σε κρίσιμα σημεία 
 • Καθαρισμός και επιπρόσθετη απολύμανση στα κρίσιμα σημεία επαφής στους κοινόχρηστους χώρους
 • Τακτικός καθαρισμός ανά μισή ώρα σε κοινόχρηστους χώρους και επιπρόσθετες παρεμβάσεις καθαριότητας σε ώρες αιχμής 
 • Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργείο το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, θα γίνεται τακτικά δειγματοληψία σε κρίσιμα σημεία (πόμολα, κουπαστές επιφάνειες, κλπ.) για την επαλήθευση του προγράμματος καθαρισμού που ακολουθείται

 

Πως θα λειτουργήσει το κεντρικό εστιατόριο;

 • Μέγιστος αριθμός επισκεπτών που εισέρχεται και εξυπηρετείται στο εστιατόριο 
 • Παροχή απολυμαντικού μέσου & υποχρεωτική χρήση πριν την είσοδο & έλεγχος από το προσωπικό για τη χρήση του
 • Τήρηση απαιτούμενων αποστάσεων των πελατών κατά το σερβίρισμα τους 
 • Επιδαπέδιες σημάνσεις για τις αποστάσεις 
 • Τοποθέτηση διαχωριστικού προστατευτικού plexi glass στον μπουφέ 
 • Οι κατάλογοι των κρασιών θα είναι και σε ηλεκτρονική μορφή (με QR code) και στους έντυπους καταλόγους θα γίνεται απολύμανση μετά από κάθε χρήση τους
 • Το σερβίρισμα στον μπουφέ θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από το προσωπικό εστίασης το οποίο φέρει τα ενδεδειγμένα μέσα ατομικής προστασίας και θα τηρεί τα αναγκαία μέτρα αποφυγής μετάδοσης κωρονοϊου, έτσι ώστε να μην υπάρχει επαφή πελάτη με τα φαγητά και τα σκεύη στον μπουφέ.
 • Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών ανάλογα με τη διάταξη από 0,70 εκατ. έως 1,70 μ.
 • Όσον αφορά τις κοινόχρηστες, αυτόματες συσκευές σερβιρίσματος, θα πραγματοποιείται σερβίρισμα αποκλειστικά από το προσωπικό εστίασης κατόπιν παραγγελίας 
 • Αναθεώρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης εγκαταστάσεων υγιεινής 
 • Εκπαιδεύσεις στο προσωπικό σε ότι αφορά την ατομική υγιεινή, υγιεινή τροφίμων και τήρηση πρωτοκόλλων όσον αφορά τον καθαρισμό και απολύμανση και τήρηση μέτρων πρόληψης και αποφυγής μετάδοσης κωρονοϊου 
 • Απολύμανση των καθισμάτων & τραπεζιών θα γίνεται μετά από κάθε χρήση 
 • Χρήση μέσων ατομικής προστασίας από το προσωπικό (γάντια, μάσκες) 
 • Τήρηση κανόνων εφαρμογής συστήματος HACCP (ISO 22000:2005) 
 • Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργείο το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, θα γίνεται τακτικά δειγματοληψία σε κρίσιμα σημεία (πόμολα, κουπαστές επιφάνειες, κλπ.) για την επαλήθευση του προγράμματος καθαρισμού που ακολουθείται

 

Πως θα λειτουργήσουν τα εστιατόρια

 • Τα εστιατόρια θα λειτουργήσουν κανονικά, συμπεριλαμβανομένου του νέου εστιατορίου MEATing Grill House 
 • Μέγιστος αριθμός επισκεπτών που εισέρχεται και εξυπηρετείται στο κάθε εστιατόριο 
 • Παροχή απολυμαντικού μέσου & υποχρεωτική χρήση πριν την είσοδο & έλεγχος από το προσωπικό για τη χρήση του 
 • Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών ανάλογα με τη διάταξη από 0,70 εκατ. έως 1,70 εκατ. 
 • Οι κατάλογοι θα είναι και σε ηλεκτρονική μορφή (με QR code) και στους έντυπους καταλόγους θα γίνεται απολύμανση μετά από κάθε χρήση τους 
 • Αναθεώρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης εγκαταστάσεων υγιεινής 
 • Εκπαιδεύσεις στο προσωπικό σχετικά με την ατομική υγιεινή, υγιεινή τροφίμων και τήρηση πρωτοκόλλων όσον αφορά τον καθαρισμό και απολύμανση και τήρηση μέτρων πρόληψης και αποφυγής μετάδοσης κωρονοϊου 
 • Απολύμανση των καθισμάτων & τραπεζιών θα γίνεται μετά από κάθε χρήση * Χρήση μέσων ατομικής προστασίας από το προσωπικό (γάντια, μάσκες)
 • Τήρηση κανόνων εφαρμογής συστήματος HACCP (ISO 22000:2005) 
 • Τα εστιατόρια θα παραμένουν κλειστά μια ημέρα την εβδομάδα 
 • Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργείο το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, θα γίνεται τακτικά δειγματοληψία σε κρίσιμα σημεία (πόμολα, κουπαστές επιφάνειες, κλπ.) για την επαλήθευση του προγράμματος καθαρισμού που ακολουθείται

 

Πως θα λειτουργήσουν τα Μπαρ;

 • Έχει αναθεωρηθεί το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης στα μπαρ 
 • Έχουν γίνει εκπαιδεύσεις στο προσωπικό σε ότι αφορά την ατομική υγιεινή, υγιεινή τροφίμων και τήρηση πρωτοκόλλων όσον αφορά τον καθαρισμό και απολύμανση και τήρηση μέτρων πρόληψης και αποφυγής μετάδοσης κωρονοϊου 
 • Σημάνσεις για τους κανόνες λειτουργίες με όλα τα μέτρα
 • Επιδαπέδιες σημάνσεις για τις αποστάσεις 
 • Μέγιστος αριθμός καθισμάτων
 • Εφαρμογή κινητού για ανέπαφες παραγγελίες από τις ξαπλώστρες
 • Οι κατάλογοι θα είναι και σε ηλεκτρονική μορφή (με QR code) και στους έντυπους καταλόγους θα γίνεται απολύμανση μετά από κάθε χρήση τους 
 • παροχή απολυμαντικού στους χώρους 
 • Αναθεώρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης εγκαταστάσεων υγιεινής 
 • Απολύμανση των καθισμάτων & τραπεζιών θα γίνεται μετά από κάθε χρήση 
 • Κατά την κατανάλωση ποτών παρέχονται μόνο συσκευασμένα ατομικά συνοδευτικά
 • Χρήση μέσων ατομικής προστασίας από το προσωπικό (γάντια, μάσκα) 
 • Τήρηση κανόνων εφαρμογής συστήματος HACCP (ISO 22000:2005) 
 • Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργείο το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, θα γίνεται τακτικά δειγματοληψία σε κρίσιμα σημεία (πόμολα, κουπαστές επιφάνειες, κλπ.) για την επαλήθευση του προγράμματος καθαρισμού που ακολουθείται

 

Πως θα λειτουργήσουν οι πισίνες;

 • Όλες οι εξωτερικές πισίνες θα λειτουργήσουν κανονικά 
 • Σημάνσεις για τους κανόνες λειτουργίες σε κάθε πισίνα με όλα τα μέτρα 
 • Το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης των υδάτων στις πισίνες έχει αναθεωρηθεί σύμφωνα με το νέο υγειονομικό πρωτόκολλο. Εφαρμόζεται καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας πρόγραμμα παρακολούθησης με σύστημα ειδοποίησης όταν οι τιμές των παραμέτρων υπερβαίνουν τις οριακές τιμές. Επιπρόσθετα πραγματοποιούνται τακτικές εργαστηριακές αναλύσεις. 
 • Έχει ορισθεί ο μέγιστος αριθμός λουόμενων που κάνουν ταυτόχρονη χρήση της κάθε πισίνας 
 • Έχει αναθεωρηθεί η διαδικασία χρήσης της πισίνας με υποχρεωτική χρήση των ντους και αντισηπτικού πριν και μετά τη χρήση της πισίνας
 • Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ομπρελών ορίζεται το μήκος των 4 μέτρων 
 • Η απολύμανση των τραπεζιών, καρεκλών και των καθισμάτων (ξαπλώστρες) θα πραγματοποιείται μετά από κάθε αλλαγή χρήσης 
 • Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργείο που διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό δειγματοληψία σε κρίσιμα σημεία ( πόμολα, κουπαστές, κλπ.) για την επαλήθευση του προγράμματος καθαρισμού που ακολουθείται 
 • Το Neptune Hotels διαθέτει ISO 9001:2015 και εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης από το 2005

 

Πως θα λειτουργήσει η παραλία;

 • Η παραλία θα λειτουργήσει κανονικά 
 • Σημάνσεις για τους κανόνες λειτουργίες με όλα τα μέτρα 
 • Έχει ορισθεί ο μέγιστος αριθμός εισερχομένων στην πλαζ
 • Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ομπρελών ορίζεται το μήκος των 4 μέτρων 
 • Όσον αφορά τις ξαπλώστρες στο γκαζόν η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους ορίζεται επίσης στα 4 μέτρα 
 • Αναθεώρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης εγκαταστάσεων υγιεινής 
 • Η απολύμανση των τραπεζιών, καρεκλών και των καθισμάτων (ξαπλώστρες) θα πραγματοποιείται μετά από κάθε αλλαγή χρήσης 
 • Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργείο το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, θα γίνεται τακτικά δειγματοληψία σε κρίσιμα σημεία (πόμολα, κουπαστές επιφάνειες, κλπ.) για την επαλήθευση του προγράμματος καθαρισμού που ακολουθείται

 

Πως θα γίνει η λειτουργία των Watersports & λειτουργία του Sport Park Office;

 • Εγγραφή στο πρόγραμμα μέσω της εφαρμογής για κινητά ή από το ταμείο 
 • Αναθεώρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης εγκαταστάσεων υγιεινής
 • Χρήση μέσων ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκες) από το προσωπικό 
 • Χρήση αντισηπτικού κατά την είσοδο
 • Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά μάθημα
 • Σημάνσεις για τους κανόνες λειτουργίες με όλα τα μέτρα υγιεινής και προστασίας 
 • Εκπαιδευμένο προσωπικό σε ότι αφορά την ατομική υγιεινή και τήρηση πρωτοκόλλων σε σχέση με τον καθαρισμό και απολύμανση και τήρηση μέτρων πρόληψης και αποφυγής μετάδοσης κωρονοϊου 
 • Καθαρισμός και απολύμανση εξοπλισμού, σωσιβίων και στολής μετά από κάθε χρήση 
 • Διατήρηση φυσικής απόστασης μεταξύ εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή
 • Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ίδιες στολές καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής τους 
 • Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργείο το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, θα γίνεται τακτικά δειγματοληψία σε κρίσιμα σημεία (πόμολα, κουπαστές επιφάνειες, κλπ.) για την επαλήθευση του προγράμματος καθαρισμού που ακολουθείται

 

Πως θα λειτουργήσει το Neppi Land;

 • Χρήση εξωτερικών εγκαταστάσεων με μέγιστο αριθμό εξυπηρετούμενων παιδιών 
 • Χρήση αντισηπτικού κατά την είσοδο 
 • Έχει αναθεωρηθεί το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης των εξωτερικών χώρων
 • Εκπαιδευμένο προσωπικό σε ότι αφορά την ατομική υγιεινή και τήρηση πρωτοκόλλων όσον αφορά τον καθαρισμό και απολύμανση και τήρηση μέτρων πρόληψης και αποφυγής μετάδοσης κωρονοϊου 
 • Έλεγχος από το προσωπικό της τήρησης των αποστάσεων μεταξύ των παιδιών 
 • Χρήση μέσων ατομικής προστασίας από το προσωπικό (γάντια, μάσκες)
 • Βάσει υγειονομικού πρωτοκόλλου δεν θα λειτουργήσουν οι εσωτερικοί χώροι, χωρίς όμως να επηρεαστεί η λειτουργία του Neppi Land στους εξωτερικούς χώρους. 
 • Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργείο το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, θα γίνεται τακτικά δειγματοληψία σε κρίσιμα σημεία (πόμολα, κουπαστές επιφάνειες, κλπ.) για την επαλήθευση του προγράμματος καθαρισμού που ακολουθείται

 

Πως θα λειτουργήσει το Γυμναστήριο;

 • Μέγιστος αριθμός επισκεπτών που εισέρχεται και εξυπηρετείται 
 • Είσοδος αθλούμενων με προ-συνεννόηση και υποχρεωτική καταγραφή των στοιχείων τους, όπως απαιτεί το υγειονομικό πρωτόκολλο
 • Σημάνσεις για τους κανόνες λειτουργίες με όλα τα μέτρα υγιεινής και προστασίας, καθώς και τη φυσική απόσταση
 • Παροχή απολυμαντικού μέσου & υποχρεωτική χρήση πριν την είσοδο και κατά την έξοδο
 • Δωρεάν διάθεση εμφιαλωμένου μπουκαλιού με νερό και πετσέτα σε κάθε αθλούμενο
 • Απόσταση μηχανημάτων 2 μέτρα ανά όργανο
 • Καθαρισμός και απολύμανση μηχανημάτων μετά από κάθε χρήση
 • Εκπαιδευμένο προσωπικό σε ότι αφορά την ατομική υγιεινή και τήρηση πρωτοκόλλων όσον αφορά τον καθαρισμό και απολύμανση και τήρηση μέτρων πρόληψης και αποφυγής μετάδοσης κωρονοϊου
 • Χρήση μέσων ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκες) από το προσωπικό
 • Η χρήση αποδυτηρίων και σάουνας δεν θα πραγματοποιείται βάσει υγειονομικού πρωτοκόλλου
 • Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργείο το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, θα γίνεται τακτικά δειγματοληψία σε κρίσιμα σημεία (πόμολα, κουπαστές επιφάνειες, κλπ.) για την επαλήθευση του προγράμματος καθαρισμού που ακολουθείται

 

Πως θα λειτουργήσει το Spa;

 • Εξυπηρέτηση πελατών αποκλειστικά με ραντεβού
 • Χρήση μέσων ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκες) πελατών & προσωπικού
 • Χρήση αντισηπτικού κατά την είσοδο
 • Φυσική απόσταση και επιδαπέδιες σημάνσεις στην Υποδοχή
 • Η χρήση λειτουργίας της εσωτερικής πισίνας και των jacuzzi, sauna, χαμάμ, ατμόλουτρου δεν θα πραγματοποιείται βάσει υγειονομικού πρωτοκόλλου
 • Ο πελάτης δεν επιτρέπεται να φέρει μαζί του προσωπικά αντικείμενα
 • Εξυπηρέτηση πελατών για τις κάτωθι υπηρεσίες: μανικιούρ, πεντικιούρ, θεραπείες προσώπου, θεραπείες σώματος, μασάζ, κομμωτήριο
 • Εκπαιδευμένο προσωπικό σε ότι αφορά την ατομική υγιεινή και τήρηση πρωτοκόλλων όσον αφορά τον καθαρισμό και απολύμανση και τήρηση μέτρων πρόληψης και αποφυγής μετάδοσης κωρονοϊου
 • Βαθιά απολύμανση χώρων μετά από κάθε χρήση υπηρεσίας για 30 λεπτά με ατμοκαθαριστή
 • Αναθεώρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης εγκαταστάσεων υγιεινής
 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας στους χώρους του Σπα
 • Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργείο το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, θα γίνεται τακτικά δειγματοληψία σε κρίσιμα σημεία (πόμολα, κουπαστές επιφάνειες, κλπ.) για την επαλήθευση του προγράμματος καθαρισμού που ακολουθείται

 

Πως θα λειτουργεί η ιδιωτική μεταφορά (π.χ. από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο)

 • Παροχή απολυμαντικού μέσου & υποχρεωτική χρήση πριν την είσοδο & έλεγχος από τον οδηγό για τη χρήση του
 • Εκπαιδευμένο προσωπικό σε ότι αφορά την ατομική υγιεινή και τήρηση πρωτοκόλλων σχετικά με τον καθαρισμό και απολύμανση και τήρηση μέτρων πρόληψης και αποφυγής μετάδοσης κωρονοϊου.
 • Αναθεώρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης, αυξάνοντας σημαντικά τη συχνότητα καθαρισμού των κρίσιμων σημείων των οχημάτων μετά από κάθε χρήση. 
 • Η χωρητικότητα στα μέσα μεταφοράς περιορίζεται στο 50%. 
 • Υποχρεωτική χρήση μέσων ατομικής προστασίας από το προσωπικό και πελάτες (γάντια, μάσκα). 
 • Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργείο το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, θα γίνεται τακτικά δειγματοληψία σε κρίσιμα σημεία (χερούλια, καθίσματα, κλπ.) για την επαλήθευση του προγράμματος καθαρισμού που ακολουθείται

 

Τι γίνεται σε περίπτωση κρούσματος στο ξενοδοχείο:

 • Το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί σε περίπτωση που παρατηρήσει επισκέπτη με συμπτώματα κορωνοϊού, να ενημερώνει τον αρμόδιο συντονιστή του σχεδίου δράσης
 • Το ξενοδοχείο ενημερώνει με διάφορους τρόπους τους επισκέπτες για τους τρόπους προφύλαξης από τον κορωνοϊο, κατά την άφιξή τους. Σημάνσεις είναι τοποθετημένες σε διάφορα σημεία στο ξενοδοχείο και ειδικό κανάλι στην τηλεόραση του δωματίου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον Covid-19
 • Εάν ο επισκέπτης εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα που παραπέμπουν σε λοίμωξη κορωνοϊου, οφείλει στις ώρες που βρίσκεται ο γιατρός στο ξενοδοχείο να τον καλέσει στο τηλέφωνό του. Σε ώρες εκτός ωραρίου του γιατρού, επικοινωνεί με την Υποδοχή η οποία αναλαμβάνει να ενημερώσει τον γιατρό και τον αρμόδιο συντονιστή του σχεδίου δράσης
 • Ο γιατρός επισκέπτεται τον ασθενή στο δωμάτιό του. Αξιολογεί την κατάσταση εξετάζοντας τον ασθενή και ενημερώνει για την προβλεπόμενη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης
 • Με βάση την κλινική εικόνα του πελάτη, ο γιατρός προτείνει αν θα πρέπει να προχωρήσει στη διενέργεια του τεστ εργαστηριακού ελέγχου. Αν ο ασθενής έχει επείγουσα ανάγκη νοσηλείας και παρουσιάζει σοβαρή κλινική εικόνα, διακομίζεται προς την οικεία μονάδα υγείας, ως ύποπτο κρούσμα Covid
 • Για το διάστημα μέχρι τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων (2 ώρες) ο πελάτης και οι στενές επαφές του (π.χ. οικογένεια, συνοδοί, κλπ.) θα πρέπει να μένουν απομονωμένοι στο δωμάτιό τους.
 • Στην περίπτωση που υπάρχει εργαστηριακή επιβεβαίωση Covid, τότε ο ασθενής μεταφέρεται με ειδικά εξοπλισμένο νοσοκομειακό όχημα στο ειδικό ξενοδοχείο καραντίνας, που έχει ορισθεί από το κράτος 
 • Παράλληλα θα πρέπει και οι στενές επαφές του ασθενούς να πραγματοποιήσουν το τεστ. H σίτισή τους θα συνεχίσει να γίνεται με room service και θα πρέπει να παραμείνουν απομονωμένοι στο δωμάτιό φιλοξενίας, έως ότου τους γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα

 

Τι δεν θα λειτουργήσει: Βάσει υγειονομικού πρωτοκόλλου δεν θα λειτουργήσουν τα παρακάτω:

 • Από τις εγκαταστάσεις του Spa:
  η εσωτερική πισίνα, το jacuzzi, sauna, χαμάμ και το ατμόλουτρο
 • Από το Neppi Land:
  Εσωτερικοί χώροι
 • Από το Fitness Centre:
  Sauna & Whirlpool
 • Real Madrid Foundation 
 • Τοξοβολία
 • Play Room
 • Εστιατόριο Proteas

 

 

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αυτή η σελίδα περιέχει πληροφορίες για τους επισκέπτες, που έχουν κλείσει ή πρόκειται να κλείσουν τις διακοπές τους μαζί μας. Καθώς ο COVID-19 συνεχίζει να επηρεάζει την ανθρωπότητα, θέλουμε να σας μεταφέρουμε και να σας οπλίσουμε με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται, για να καθορίσετε τα σχέδια σας σχετικά με τις διακοπές σας μαζί μας.

Αν έχετε απορίες μετά την ανάγνωση αυτής της σελίδας τότε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. είμαστε έτοιμοι να σας απαντήσουμε.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και την αφοσίωσή σας και ελπίζουμε να σας δούμε σύντομα κοντά μας!

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 • Είναι ασφαλές να ταξιδέψω στην Ελλάδα λόγω του COVID-19;

  Σε αντίθεση με ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα εφάρμοσε πολύ νωρίς αυστηρούς κανόνες για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κοροναϊού και κατάφερε να διατηρήσει τους αριθμούς σε χαμηλά επίπεδα. Τα μέτρα που έλαβε η χώρα, θεωρούνται από τα ασυτηρότερα στην Ευρώπη και έχουν αναγνωριστεί διεθνώς για την επιβράδυνση της εξάπλωσης της νόσου και τη διατήρηση του αριθμού των θανάτων στην Ελλάδα μεταξύ των χαμηλότερων στην Ευρώπη.

 • Μπορώ να ταξιδέψω στην Ελλάδα;

  Από τις 25 Μαΐου έχουν καταργηθεί οι περιορισμοί των εσωτερικών ταξιδιών στα νησιά, επιτρέποντας την ελεύθερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα με τα δρομολόγια των πλοίων και τις εσωτερικές πτήσεις να αρχίζουν να λειτουργούν.

  Από την 1η Ιουνίου, επιτρέπονται οι πτήσεις εσωτερικού σε όλη τη χώρα. Από τις 15 Ιουνίου ανοίγουν και πάλι οι πύλες της χώρας στους τουρίστες ξένων χωρών με την σταδιακή απελευθέρωση των απευθείας πτήσεων εξωτερικού, η οποία θα πραγματοποιηθεί αρχικά μόνο προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» και το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, ενώ από την 1η Ιουλίου θα επανέλθουν οι πτήσεις προς όλα τα αεροδρόμια της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Κω. Η επανέναρξη των πτήσεων του εξωτερικού προς την Ελλάδα θα ισχύει μόνο για χώρες που πληρούν συγκεκριμένα επιδημιολογικά κριτήρια σε σχέση με το COVID-19, δηλαδή θα αφορά τις χώρες που η εξάπλωση του κορονοϊού έχει περιοριστεί σε χαμηλά επίπεδα.

  Όλοι όσοι ταξιδεύουν με προορισμό την Ελλάδα θα πρέπει για να εισέλθουν στη χώρα, να έχουν συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα εντοπισμού επιβάτη. Η μη υποβολή των υποχρεωτικών στοιχείων που απαιτούνται, θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της εισόδου στη χώρα.

 • Είναι η Κως έτοιμη να υποδεχθεί επισκέπτες;

  Μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή του Δημάρχου της Κω προς τους επισκέπτες του νησιού

  ... επιστολή του Δημάρχου [PDF]

 • Από ποιες χώρες θα μπορούν οι τουρίστες να ταξιδέψουν στην Ελλάδα;

  ... Τελευταίες Ενημερώσεις

   

  Φόρμα εντοπισμού επιβατών

  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με σχετική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, όλοι οι επιβάτες που φτάνουν με διεθνή πτήση σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένοι να έχουν συμπληρώσει το ειδικό έντυπο εντοπισμού επιβατών (PLF) το αργότερο μια ημέρα πριν την αναχώρηση της πτήσης τους. Η μη υποβολή των υποχρεωτικών στοιχείων που απαιτούνται, θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη εισόδου στη χώρα.

  Κάθε ταξιδιώτης, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του στη φόρμα εντοπισμού επιβατών (PLF). Εάν ταξιδεύετε με άλλους εκτός της οικογένειάς σας, θα πρέπει ο καθένας ξεχωριστά να συμπληρώσει τη δική του φόρμα. Εάν ταξιδεύετε οικογενειακώς, πρέπει να συμπληρώσετε μια φόρμα με όλους τους ενήλικες και τα παιδιά. Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον μέλη της οικογένειας στο επάνω μέρος της φόρμας πριν από την υποβολή.

  Μόλις συμπληρώσετε τη φόρμα, θα λάβετε επιβεβαίωση μέσω email. Σε ξεχωριστό email, θα λάβετε επίσης έναν κωδικό QR. Αυτός ο κωδικός είναι πιθανό να σταλεί έως και 24 ώρες πριν ταξιδέψετε, ανεξάρτητα από το πόσο νωρίς συμπληρώνετε τη φόρμα σας. Όταν λάβετε τον κωδικό σας, βεβαιωθείτε ότι τον έχετε εκτυπώσει εκτός και αν μπορείτε να τον εμφανίσετε στο κινητό σας τηλέφωνο.

  Εάν ταξιδεύετε αεροπορικώς στην Ελλάδα, η αεροπορική σας εταιρεία θα σας ζητήσει να αποδείξετε ότι έχετε συμπληρώσει τη φόρμα PLF. Θα πρέπει να εκτυπώσετε ή να δείξετε (στο τηλέφωνό σας, το tablet κ.λπ.) το email σας επιβεβαιώνοντας την υποβολή της φόρμας (ή τον κωδικό QR που έχετε λάβει στη συνέχεια). Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να σας αρνηθούν την επιβίβαση στην πτήση.

  Εάν ταξιδεύετε με πλοίο, ο φορέας εκμετάλλευσης του λιμένος θα σας ζητήσει να συμπληρώσετε μια επιπλέον φόρμα («Πληροφορίες επιβίβασης»), μαζί με το PLF σας. Αυτή η πρόσθετη φόρμα θα παρέχεται από την εταιρεία με την οποία ταξιδέυετε, είτε μέσω του ιστότοπού του είτε στα γραφεία κρατήσεων: θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί τους εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες. Μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν έλεγχοι θερμοκρασίας πριν από την επιβίβαση. και είναι υποχρεωτικό να φοράτε μάσκες σε όλα τα λιμάνια, και να διατηρείτε τη φυσική απόσταση.

  * Λάβετε υπόψη ότι η χρήση μάσκας στο λεωφορείο είναι υποχρεωτική.
  * Να θυμάστε ότι θα πρέπει να συμπληρώσετε PLF τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την πτήση σας.
  * Ο ταχυδρομικός κώδικας του Neptune Hotels που θα χρειασθείτε για τη συμπλήρωση της φόρμας είναι 85302.

  Η φόρμα εντοπισμού επιβατών (PLF) βρίσκεται εδώ.

 • Ποιες προφυλάξεις έχει λάβει το Neptune Hotels Resort, Convention Center & Spa έναντι του COVID-19;

  Χαίρομαι που ρωτήσατε!
  To Neptune Hotels συμμορφώθηκε με όλες τις νεότερες οδηγίες σχετικά με την απολύμανση των εγκαταστάσεων μας και παραμένουμε σε εγρήγορση, παρακολουθώντας και ανταποκρινόμενοι άμεσα σε αυτήν την κατάσταση, όπως απαιτείται. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τον χρόνο αναστολής λειτουργίας των ξενοδοχείων, για να εφαρμόσουμε νέες επιχειρησιακές διαδικασίες και να βελτιώσουμε περαιτέρω τα υπάρχοντα πρωτόκολλά μας, που αφορούν μια σειρά από τομείς λειτουργίας, όπως την υπηρεσία καθαριότητας, την άφιξη των επισκεπτών και τα πρωτόκολλα σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, τις κουζίνες μας και τα εστιατόρια, ενώ παράλληλα προχωράμε σε προετοιμασίες για να σας καλωσορίσουμε σύντομα στο ξενοδοχείο μας.

  Επιπλέον, στο Neptune Hotels υποστηρίζουμε τις ανέπαφες υπηρεσίες. Έχουμε αναπτύξει μια εφαρμογή (mobile app) για κινητές συσκευές που σας παρέχει πληροφορίες για το ξενοδοχείο, καθώς και τη δυνατότητα να αγοράσετε φαγητό και ποτά από τα Beach και Pool Bars χωρίς επαφή, καθώς και να παραγγείλετε από την Υπηρεσία Δωματίου απευθείας από το κινητό σας τηλέφωνο. Επιδίωξή μας να αυξάνουμε συνεχώς τις ανέπαφες υπηρεσίες που προσφέρουμε.

  Δείτε επίσης την σελίδα Covid για τις τελευταίες ενημερώσεις.

 • Έχετε κάποιο σχέδιο σε περίπτωση κρούσματος Κωρονοιού στο ξενοδοχείο;

  Ναι, έχουμε αναπτύξει σε βάθος σχετικές διαδικασίες λειτουργίας που έχουν κοινοποιηθεί στα μέλη της ομάδας μας για να διασφαλιστεί η ταχεία απάντηση σε ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19.

 • Πότε θα ανοίξει το Neptune Hotels;

  Το Neptune Hotels θα ανοίξει την Τετάρτη 1 Ιουλίου και προσδοκούμε να σας καλωσορίσουμε με απόλυτη φροντίδα και ευγένεια. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι κάθε διαμονή σας στο ξενοδοχείο θα είναι ασφαλής, σε ένα εξαιρετικά καθαρό περιβάλλον και με την απόλυτη άνεση.

 • Πώς μπορώ να λάβω υποστήριξη σχετικά με μια κράτηση που έχω κάνει;

  Το τμήμα κρατήσεων λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00 έως τις 16:00. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας μέσω email: reservations@neptune.gr ή μέσω τηλεφώνου: +30 22420 58907.

 • Πώς μπορώ να ακυρώσω την κράτησή μου;

  Σε περίπτωση που έχετε πραγματοποιήσει την κράτησή σας απευθείας μαζί μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα κρατήσεων μας (reservations@neptune.gr) για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την πολιτική ακύρωσης.

 • Ποια είναι η πολιτική ακύρωσης που σχετίζεται με το COVID-19;

  Σε περίπτωση που έχετε κάνει την κράτησή σας απευθείας μαζί μας και για όσο διάστημα το ξενοδοχείο παραμένει κλειστό λόγω των περιορισμών από τον κορωνοϊό, προσφέρουμε ένα κουπόνι με το ποσό της προκαταβολής, το οποίο ισχύει για διάστημα έως και 18 μήνες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το κουπόνι είτε για μια νέα κράτηση μέσα στη σεζόν σε μια επόμενη ημερομηνία, είτε κατά τη διάρκεια της επόμενης σεζόν, δηλαδή του 2021. Εάν δεν εξαργυρώσετε το κουπόνι σας, ολόκληρο το ποσό θα σας επιστραφεί με το πέρας των 18 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης.

 • Πώς μπορώ να ακυρώσω ή να αναβάλω μια κράτηση που έκανα μέσω ενός OTA;

  Επικοινωνήστε απευθείας με τον πάροχο με τον οποίο έχετε κάνει την κράτηση.

 • 1
book now