Εχοντας υιοθετήσει αυστηρά μέτρα υγιεινής και πρωτόκολλα διαχείρισης κασταστάσεων, Θα θέλαμε να εκμεταλλευτούμε αυτήν την ευκαιρία για να σας ενημερώσουμε για το τι κάνουμε, για να διατηρήσουμε τους επισκέπτες και το προσωπικό μας ασφαλή, μειώνοντας τον κίνδυνο έκθεσης του COVID- 19 στο Neptune Hotels.

 • Έχει ορισθεί υγειονομικός υπεύθυνος
 • Έχει ορισθεί συντονιστής για την επίβλεψη της εφαρμογής των διαδικασιών όσον αφορά το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση πιθανού κρούσματος
 • Αναθεώρηση διαδικασιών όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία σύμφωνα με τα νέα δεδομένα
 • Αναθεώρηση διαδικασιών όσον αφορά την καθαριότητα και απολύμανση στα νέα πρότυπα
 • Έχει αναπτυχθεί σχέδιο δράσης από τη Διοίκηση και επιμέρους πρωτόκολλα για τη διαχείριση πιθανού κρούσματος σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες του ΕΟΔΥ, που αφορά το προσωπικό, επισκέπτες και εξωτερικούς συνεργάτες
 • Λαμβάνουν χώρα εκπαιδεύσεις του προσωπικού στα επιμέρους πρωτόκολλα ανά τμήμα του καταλύματος
 • Υποστηρίζουμε και αυξάνουμε τους τρόπους επικοινωνίας των επισκεπτών, αλλά και των αγορών που μπορούν να κάνουν μέσω ψηφιακών εφαρμογών, για να περιορίσουμε την επαφή.
 • Νέες αυστηρότερες διαδικασίες διαχείρισης απορριμμάτων.
 • Έχουν ορισθεί άτομα για την επίβλεψη τήρησης των διαδικασιών σε διάφορα τμήματα όπως πισίνες, μπαρ κλπ.
 • Ενημέρωση επισκεπτών για τους κανόνες λειτουργίας του ξενοδοχείου με βάση τα νέα πρότυπα από το site με updates, την mobile εφαρμογή και με φυλλάδια κατά την άφιξή τους.
 • Τοποθέτηση σημάνσεων και οδηγιών σε όλο το ξενοδοχείο
 • Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων με ISO 22000:2018
 • Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015
 • Εφαρμογή μέτρων επισιτιστικών τμημάτων βάση των νέων κανόνων διαχείρισης που θεσμοθετεί η κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς.
 • Ύπαρξη γιατρού για την εξυπηρέτηση των πελατών

Με πιστοποίηση ασφάλειας & υγιεινής για Covid-19 'Clean & Ready' από τη Diversey
diversey logo

Το Neptune Hotels πέρασε με επιτυχία τον αυστηρό έλεγχο υγιεινής της Diversey που διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες των ΠΟΥ και CDC επιτυγχάνοντας αξιολόγηση 100% και συμμορφώθηκε με τα υψηλότερα πρότυπα καθαριότητας και απολύμανσης, τα οποία διασφαλίζουν την ασφάλεια των υπαλλήλων και των επισκεπτών μας.

  ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ YΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2022 ›   

 Να είστε βέβαιοι ότι βρίσκεστε σε ασφαλή χέρια με τις αυστηρές πρακτικές και τα πρωτόκολλα υγιεινής που εφαρμόσαμε και προσδοκάμε να σας καλωσορίσουμε στο Neptune Hotels.

Αναλυτικό πλάνο πρόληψης για κάθε σημείο του Ξενοδοχείου

Υποδοχή:

 • Είσοδος με αυτόματη λειτουργία για ανέπαφη πρόσβαση στο χώρο της υποδοχής
 • Παροχή απολυμαντικού μέσου & υποχρεωτική χρήση πριν την είσοδο & έλεγχος από το προσωπικό για τη χρήση του 
 • Κατάλληλη διαμόρφωση της Υποδοχής με επιδαπέδιες σημάνσεις ορισμένες σε απόσταση 2 μέτρων, για την εξυπηρέτηση του επισκέπτη και τη διατήρηση φυσικής απόστασης
 • Χρήση ηλεκτρονικών μέσων (tablets) για την γρήγορη εξυπηρέτηση του πελάτη στο check-in, το οποίο απολυμαίνεται μετά από κάθε χρήση 
 • Απολύμανση αποσκευών επισκέπτη με ατμοκαθαριστή ή με κατάλληλο πιστοποιημένο απολυμαντικό 
 • Απολύμανση καρτών εισόδου δωματίου με κατάλληλο πιστοποιημένο απολυμαντικό πριν την παράδοση στον επισκέπτη 
 • Γρήγορο check-in για τις ευπαθείς ομάδες 
 • Εκπαιδευμένο προσωπικό σε ότι αφορά την ατομική υγιεινή και τήρηση πρωτοκόλλων όσον αφορά τον καθαρισμό και απολύμανση και τήρηση μέτρων πρόληψης και αποφυγής μετάδοσης κωρονοϊου 
 • Έχει αναθεωρηθεί το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης και έχει αυξηθεί σημαντικά η συχνότητα καθαρισμού των κρίσιμων σημείων μετά από κάθε χρήση 
 • Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργείο το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, θα γίνεται τακτικά δειγματοληψία σε κρίσιμα σημεία (πόμολα, κομβία, κουπαστές επιφάνειες, κλπ.) για την επαλήθευση του προγράμματος καθαρισμού που ακολουθείται

 

Check-in – Check out:
Βάσει υγειονομικού πρωτοκόλλου οι ώρες check-in θα είναι από τις 15:00 και το check-out θα πραγματοποιείται στις 11:00 π.μ.

 

Πως θα γίνεται ο καθαρισμός και η απολύμανση των δωματίων;

 • Ειδικό πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης εγκαταστάσεων υγιεινής
 • Σε περίπτωση επισκέπτη που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19, τότε το δωμάτιό του αφαιρείται από την υπηρεσία για 24 ώρες, προκειμένου να καθαριστεί σύμφωνα με τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών και όπως ορίζει το πρωτόκολλο με ενισχυμένο καθαρισμό και χρήση ατμοκαθαριστή για απολύμανση
 • Εκπαιδεύσεις στο προσωπικό σε ότι αφορά την ατομική υγιεινή, τήρηση πρωτοκόλλων σχετικά με τον καθαρισμό και απολύμανση και τήρηση μέτρων πρόληψης και αποφυγής μετάδοσης κωρονοϊου
 • Καθαρισμός αποστείρωσης του πατώματος και επιπρόσθετη απολύμανση στα κρίσιμα σημεία επαφής του δωματίου
 • Χρήση μέσων ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκες) από το προσωπικό και ποδιά μιας χρήσης
 • Επιπλέον απολύμανση των υφασμάτινων σημείων του δωματίου κατά την αναχώρηση του πελάτη 
 • Προσαρμογή υπηρεσιών καθαρισμού δωματίου στο επίπεδο άνεσης του επισκέπτη
 • Στο δωμάτιο διατίθενται παροχές για καφέ και τσάι και κατόπιν αιτήματος επισκέπτη οι παρακάτω παροχές δωματίου: ανοιχτήρι μπουκαλιών, στυλό & μπλοκάκι, υπηρεσίες καθαριστηρίου 
 • Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργείο το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, θα γίνεται τακτικά δειγματοληψία σε κρίσιμα σημεία (πόμολα, κουπαστές επιφάνειες, κλπ.) για την επαλήθευση του προγράμματος καθαρισμού που ακολουθείται

 

Πως θα γίνεται ο καθαρισμός και η απολύμανση των κοινόχρηστων χώρων;

 • Διατήρηση αναθεωρημένου προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης εγκαταστάσεων υγιεινής
 • Εκπαιδεύσεις στο προσωπικό σε ότι αφορά την ατομική υγιεινή, τήρηση πρωτοκόλλων όσον αφορά τον καθαρισμό και απολύμανση και τήρηση μέτρων πρόληψης και αποφυγής μετάδοσης κωρονοϊου 
 • Χρήση μέσων ατομικής προστασίας από το προσωπικό και ποδιά μιας χρήσης 
 • Χρήση εξοπλισμού καθαριότητας ανά κοινόχρηστο χώρο
 • Καθαρισμός και επιπρόσθετη απολύμανση στα κρίσιμα σημεία επαφής στους κοινόχρηστους χώρους
 • Τακτικός καθαρισμός σε κοινόχρηστους χώρους και επιπρόσθετες παρεμβάσεις καθαριότητας σε ώρες αιχμής 
 • Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργείο το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, θα γίνεται τακτικά δειγματοληψία σε κρίσιμα σημεία (πόμολα, κουπαστές επιφάνειες, κλπ.) για την επαλήθευση του προγράμματος καθαρισμού που ακολουθείται

 

Πως θα λειτουργήσει το κεντρικό εστιατόριο;

 • Παροχή απολυμαντικού μέσου & έλεγχος από το προσωπικό για τη χρήση του
 • Οι κατάλογοι των κρασιών θα είναι και σε ηλεκτρονική μορφή (με QR code) και στους έντυπους καταλόγους θα γίνεται απολύμανση μετά από κάθε χρήση τους
 • Το πρωινό και το δείπνο στο κεντρικό εστιατόριο έχει τροποποιηθεί σε self-service
 • Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών ανάλογα με τη διάταξη από 0,90 εκατ. έως 1,70 μ.
 • Διατήρηση αναθεωρημένου προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης εγκαταστάσεων υγιεινής 
 • Εκπαιδεύσεις στο προσωπικό σε ότι αφορά την ατομική υγιεινή, υγιεινή τροφίμων και τήρηση πρωτοκόλλων όσον αφορά τον καθαρισμό και απολύμανση και τήρηση μέτρων πρόληψης και αποφυγής μετάδοσης κωρονοϊου 
 • Απολύμανση των καθισμάτων & τραπεζιών θα γίνεται μετά από κάθε χρήση 
 • Τήρηση κανόνων εφαρμογής συστήματος HACCP (ISO 22000:2018) 
 • Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργείο το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, θα γίνεται τακτικά δειγματοληψία σε κρίσιμα σημεία (πόμολα, κουπαστές επιφάνειες, κλπ.) για την επαλήθευση του προγράμματος καθαρισμού που ακολουθείται

 

Πως θα λειτουργήσουν τα εστιατόρια

 • Τα εστιατόρια θα λειτουργήσουν κανονικά.
 • Παροχή απολυμαντικού μέσου & υποχρεωτική χρήση πριν την είσοδο & έλεγχος από το προσωπικό για τη χρήση του 
 • Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών ανάλογα με τη διάταξη από 0,90 εκατ. έως 1,70 εκατ. 
 • Οι κατάλογοι θα διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή (με QR code). Στους έντυπους καταλόγους θα γίνεται απολύμανση μετά από κάθε χρήση τους 
 • Διατήρηση αναθεωρημένου προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης εγκαταστάσεων υγιεινής 
 • Εκπαιδεύσεις στο προσωπικό σχετικά με την ατομική υγιεινή, υγιεινή τροφίμων και τήρηση πρωτοκόλλων όσον αφορά τον καθαρισμό και απολύμανση και τήρηση μέτρων πρόληψης και αποφυγής μετάδοσης κωρονοϊου 
 • Απολύμανση των καθισμάτων & τραπεζιών θα γίνεται μετά από κάθε χρήση. Χρήση μέσων ατομικής προστασίας από το προσωπικό 
 • Τήρηση κανόνων εφαρμογής συστήματος HACCP (ISO 22000:2018) 
 • Τα εστιατόρια θα παραμένουν κλειστά μια ημέρα την εβδομάδα 
 • Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργείο το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, θα γίνεται τακτικά δειγματοληψία σε κρίσιμα σημεία (πόμολα, κουπαστές επιφάνειες, κλπ.) για την επαλήθευση του προγράμματος καθαρισμού που ακολουθείται

 

Πως θα λειτουργήσουν τα Μπαρ;

 • Διατήρηση αναθεωρημένου προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης στα μπαρ και των εγκαταστάσεων υγιεινής 
 • Έχουν γίνει εκπαιδεύσεις στο προσωπικό σε ότι αφορά την ατομική υγιεινή, υγιεινή τροφίμων και τήρηση πρωτοκόλλων όσον αφορά τον καθαρισμό και απολύμανση και τήρηση μέτρων πρόληψης και αποφυγής μετάδοσης κωρονοϊου 
 • Εφαρμογή κινητού για ανέπαφες παραγγελίες από τις ξαπλώστρες
 • Οι κατάλογοι θα διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή (με QR code). Στους έντυπους καταλόγους θα γίνεται απολύμανση μετά από κάθε χρήση τους 
 • παροχή απολυμαντικού στους χώρους 
 • Απολύμανση των καθισμάτων & τραπεζιών θα γίνεται μετά από κάθε χρήση 
 • Τήρηση κανόνων εφαρμογής συστήματος HACCP (ISO 22000:2018) 
 • Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργείο το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, θα γίνεται τακτικά δειγματοληψία σε κρίσιμα σημεία (πόμολα, κουπαστές επιφάνειες, κλπ.) για την επαλήθευση του προγράμματος καθαρισμού που ακολουθείται

 

Πως θα λειτουργήσουν οι πισίνες;

 • Όλες οι εξωτερικές πισίνες θα λειτουργήσουν κανονικά 
 • Σημάνσεις για τους κανόνες λειτουργίες σε κάθε πισίνα με όλα τα μέτρα 
 • Το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης των υδάτων στις πισίνες έχει αναθεωρηθεί σύμφωνα με το νέο υγειονομικό πρωτόκολλο. Εφαρμόζεται καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας πρόγραμμα παρακολούθησης με σύστημα ειδοποίησης όταν οι τιμές των παραμέτρων υπερβαίνουν τις οριακές τιμές. Επιπρόσθετα πραγματοποιούνται τακτικές εργαστηριακές αναλύσεις. 
 • Έχει αναθεωρηθεί η διαδικασία χρήσης της πισίνας με υποχρεωτική χρήση των ντους και αντισηπτικού πριν και μετά τη χρήση της πισίνας
 • Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ομπρελών ορίζεται το μήκος των 3 μέτρων 
 • Η απολύμανση των τραπεζιών, καρεκλών και των καθισμάτων (ξαπλώστρες) θα πραγματοποιείται μετά από κάθε αλλαγή χρήσης 
 • Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργείο που διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό δειγματοληψία σε κρίσιμα σημεία για την επαλήθευση του προγράμματος καθαρισμού που ακολουθείται 
 • Το Neptune Hotels διαθέτει ISO 9001:2018 και εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης από το 2005

 

Πως θα λειτουργήσει η παραλία;

 • Η παραλία θα λειτουργήσει κανονικά 
 • Σημάνσεις για τους κανόνες λειτουργίες με όλα τα μέτρα 
 • Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ομπρελών ορίζεται το μήκος των 3 μέτρων 
 • Διατήρηση αναθεωρημένου προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης εγκαταστάσεων υγιεινής 
 • Η απολύμανση των τραπεζιών, καρεκλών και των καθισμάτων (ξαπλώστρες) θα πραγματοποιείται μετά από κάθε αλλαγή χρήσης 
 • Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργείο το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, θα γίνεται τακτικά δειγματοληψία σε κρίσιμα σημεία (πόμολα, κουπαστές επιφάνειες, κλπ.) για την επαλήθευση του προγράμματος καθαρισμού που ακολουθείται

 

Πως θα γίνει η λειτουργία των Watersports & λειτουργία του Sport Park Office;

 • Εγγραφή στο πρόγραμμα μέσω της εφαρμογής για κινητά ή από το ταμείο 
 • Διατήρηση αναθεωρημένου προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης εγκαταστάσεων υγιεινής
 • Χρήση αντισηπτικού κατά την είσοδο
 • Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά μάθημα
 • Σημάνσεις για τους κανόνες λειτουργίες με όλα τα μέτρα υγιεινής και προστασίας 
 • Εκπαιδευμένο προσωπικό σε ότι αφορά την ατομική υγιεινή και τήρηση πρωτοκόλλων σε σχέση με τον καθαρισμό και απολύμανση και τήρηση μέτρων πρόληψης και αποφυγής μετάδοσης κωρονοϊου 
 • Καθαρισμός και απολύμανση εξοπλισμού, σωσιβίων και στολής μετά από κάθε χρήση 
 • Διατήρηση φυσικής απόστασης μεταξύ εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή
 • Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ίδιες στολές καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής τους 
 • Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργείο το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, θα γίνεται τακτικά δειγματοληψία σε κρίσιμα σημεία (πόμολα, κουπαστές επιφάνειες, κλπ.) για την επαλήθευση του προγράμματος καθαρισμού που ακολουθείται

 

Πως θα λειτουργήσει το Neppi Land;

 • Χρήση εσωτερικών - εξωτερικών εγκαταστάσεων με μέγιστο αριθμό εξυπηρετούμενων παιδιών 
 • Χρήση αντισηπτικού κατά την είσοδο 
 • Διατήρηση αναθεωρημένου προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης των εξωτερικών χώρων
 • Εκπαιδευμένο προσωπικό σε ότι αφορά την ατομική υγιεινή και τήρηση πρωτοκόλλων όσον αφορά τον καθαρισμό και απολύμανση και τήρηση μέτρων πρόληψης και αποφυγής μετάδοσης κωρονοϊου 
 • Έλεγχος από το προσωπικό της τήρησης των αποστάσεων μεταξύ των παιδιών 
 • Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργείο το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, θα γίνεται τακτικά δειγματοληψία σε κρίσιμα σημεία (πόμολα, κουπαστές επιφάνειες, κλπ.) για την επαλήθευση του προγράμματος καθαρισμού που ακολουθείται

 

Πως θα λειτουργήσει το Γυμναστήριο;

 • Μέγιστος αριθμός επισκεπτών που εισέρχεται και εξυπηρετείται 
 • Είσοδος αθλούμενων με προ-συνεννόηση και υποχρεωτική καταγραφή των στοιχείων τους, όπως απαιτεί το υγειονομικό πρωτόκολλο
 • Σημάνσεις για τους κανόνες λειτουργίες με όλα τα μέτρα υγιεινής και προστασίας, καθώς και τη φυσική απόσταση
 • Παροχή απολυμαντικού μέσου & υποχρεωτική χρήση πριν την είσοδο και κατά την έξοδο
 • Απόσταση μηχανημάτων 2 μέτρα ανά όργανο
 • Καθαρισμός και απολύμανση μηχανημάτων μετά από κάθε χρήση
 • Εκπαιδευμένο προσωπικό σε ότι αφορά την ατομική υγιεινή και τήρηση πρωτοκόλλων, τον καθαρισμό και απολύμανση και τήρηση μέτρων πρόληψης και αποφυγής μετάδοσης κωρονοϊου
 • Η χρήση αποδυτηρίων και σάουνας δεν θα πραγματοποιείται βάσει υγειονομικού πρωτοκόλλου
 • Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργείο το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, θα γίνεται τακτικά δειγματοληψία σε κρίσιμα σημεία (πόμολα, κουπαστές επιφάνειες, κλπ.) για την επαλήθευση του προγράμματος καθαρισμού που ακολουθείται
 • Το προσωπικό θα παρέχει πετσέτα στους επισκέπτες. Ψύκτης νερού είναι διαθέσιμος στο γυμναστήριο

 

Πως θα λειτουργήσει το Spa;

 • Εξυπηρέτηση πελατών αποκλειστικά με ραντεβού
 • Χρήση αντισηπτικού κατά την είσοδο
 • Η χρήση λειτουργίας της εσωτερικής πισίνας και των jacuzzi, sauna, χαμάμ, ατμόλουτρου δεν θα πραγματοποιείται βάσει υγειονομικού πρωτοκόλλου
 • Ο πελάτης δεν επιτρέπεται να φέρει μαζί του προσωπικά αντικείμενα
 • Εξυπηρέτηση πελατών για τις κάτωθι υπηρεσίες: μανικιούρ, πεντικιούρ, θεραπείες προσώπου, θεραπείες σώματος, μασάζ, κομμωτήριο
 • Εκπαιδευμένο προσωπικό σε ότι αφορά την ατομική υγιεινή και τήρηση πρωτοκόλλων όσον αφορά τον καθαρισμό και απολύμανση και τήρηση μέτρων πρόληψης και αποφυγής μετάδοσης κωρονοϊου
 • Βαθιά απολύμανση χώρων μετά από κάθε χρήση υπηρεσίας για 30 λεπτά με ατμοκαθαριστή
 • Διατήρηση αναθεωρημένου προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης εγκαταστάσεων υγιεινής
 • Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργείο το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, θα γίνεται τακτικά δειγματοληψία σε κρίσιμα σημεία (πόμολα, κουπαστές επιφάνειες, κλπ.) για την επαλήθευση του προγράμματος καθαρισμού που ακολουθείται

 

Πως θα λειτουργεί η ιδιωτική μεταφορά (π.χ. από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο)

 • Παροχή απολυμαντικού μέσου & υποχρεωτική χρήση πριν την είσοδο & έλεγχος από τον οδηγό για τη χρήση του
 • Εκπαιδευμένο προσωπικό σε ότι αφορά την ατομική υγιεινή και τήρηση πρωτοκόλλων σχετικά με τον καθαρισμό και απολύμανση και τήρηση μέτρων πρόληψης και αποφυγής μετάδοσης κωρονοϊου.
 • Διατήρηση αναθεωρημένου προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης, αυξάνοντας σημαντικά τη συχνότητα καθαρισμού των κρίσιμων σημείων των οχημάτων μετά από κάθε χρήση. 
 • Υποχρεωτική χρήση μέσων ατομικής προστασίας από το προσωπικό και πελάτες
 • Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργείο το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, θα γίνεται τακτικά δειγματοληψία σε κρίσιμα σημεία (χερούλια, καθίσματα, κλπ.) για την επαλήθευση του προγράμματος καθαρισμού που ακολουθείται

 

Τι γίνεται σε περίπτωση κρούσματος στο ξενοδοχείο:

 • Το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί σε περίπτωση που παρατηρήσει επισκέπτη με συμπτώματα κορωνοϊού, να ενημερώνει τον αρμόδιο συντονιστή του σχεδίου δράσης
 • Το ξενοδοχείο ενημερώνει με διάφορους τρόπους τους επισκέπτες για τους τρόπους προφύλαξης από τον κορωνοϊο, κατά την άφιξή τους. Σημάνσεις είναι τοποθετημένες σε διάφορα σημεία στο ξενοδοχείο και ειδικό κανάλι στην τηλεόραση του δωματίου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον Covid-19
 • Εάν ο επισκέπτης εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα που παραπέμπουν σε λοίμωξη κορωνοϊου, οφείλει στις ώρες που βρίσκεται ο γιατρός στο ξενοδοχείο να τον καλέσει στο τηλέφωνό του. Σε ώρες εκτός ωραρίου του γιατρού, επικοινωνεί με την Υποδοχή η οποία αναλαμβάνει να ενημερώσει τον γιατρό και τον αρμόδιο συντονιστή του σχεδίου δράσης
 • Ο γιατρός επισκέπτεται τον ασθενή στο δωμάτιό του. Αξιολογεί την κατάσταση εξετάζοντας τον ασθενή και ενημερώνει για την προβλεπόμενη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης
 • Με βάση την κλινική εικόνα του πελάτη, ο γιατρός προτείνει αν θα πρέπει να προχωρήσει στη διενέργεια του τεστ εργαστηριακού ελέγχου. Αν ο ασθενής έχει επείγουσα ανάγκη νοσηλείας και παρουσιάζει σοβαρή κλινική εικόνα, διακομίζεται προς την οικεία μονάδα υγείας, ως ύποπτο κρούσμα Covid
 • Για το διάστημα μέχρι τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων (2 ώρες) ο πελάτης και οι στενές επαφές του (π.χ. οικογένεια, συνοδοί, κλπ.) θα πρέπει να μένουν απομονωμένοι στο δωμάτιό τους.
 • Στην περίπτωση που υπάρχει εργαστηριακή επιβεβαίωση Covid, τότε ο ασθενής μεταφέρεται με ειδικά εξοπλισμένο νοσοκομειακό όχημα στο ειδικό ξενοδοχείο καραντίνας, που έχει ορισθεί από το κράτος 
 • Παράλληλα θα πρέπει και οι στενές επαφές του ασθενούς να πραγματοποιήσουν το τεστ. H σίτισή τους θα συνεχίσει να γίνεται με room service και θα πρέπει να παραμείνουν απομονωμένοι στο δωμάτιό φιλοξενίας, έως ότου τους γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα

 

Τι δεν θα λειτουργήσει: Βάσει υγειονομικού πρωτοκόλλου δεν θα λειτουργήσουν τα παρακάτω:

 • Από τις εγκαταστάσεις του Spa: η εσωτερική πισίνα, το jacuzzi, sauna, χαμάμ και το ατμόλουτρο
 • Από το Fitness Centre: sauna & whirlpool
 • Play Room

 

 

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αυτή η σελίδα περιέχει πληροφορίες για τους επισκέπτες, που έχουν κλείσει ή πρόκειται να κλείσουν τις διακοπές τους μαζί μας. Καθώς ο COVID-19 συνεχίζει να επηρεάζει την ανθρωπότητα, θέλουμε να σας μεταφέρουμε και να σας οπλίσουμε με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται, για να καθορίσετε τα σχέδια σας σχετικά με τις διακοπές σας μαζί μας.

Αν έχετε απορίες μετά την ανάγνωση αυτής της σελίδας τότε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. είμαστε έτοιμοι να σας απαντήσουμε.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και την αφοσίωσή σας και ελπίζουμε να σας δούμε σύντομα κοντά μας!

 
Updated: 01.06.22

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 • Πότε θα ανοίξει το Neptune Hotels;

  Το Neptune Hotels σκοπεύει να ανοίξει την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία του ξενοδοχείου για τη νέα σεζόν και ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε και να σας περιποιηθούμε με τη μέγιστη προσοχή και ευγένεια.

 • Τι θα συμβεί εάν πρέπει να ακυρώσω την κράτησή μου -η οποία είναι μη επιστρέψιμη ή 50% μη επιστρέψιμη ή δωρεάν ακύρωση- λόγω κρατικών περιορισμών ταξιδιού;

  Εάν ισχύουν περιορισμοί στη μετακίνηση με κυβερνητικές ανακοινώσεις κατά τη στιγμή του check-in, ή το πολύ 5 ημέρες πριν από το check-in, μπορείτε να ζητήσετε ακύρωση της κράτησής σας μέσω email στη διεύθυνση booking@neptune.gr. Θα επιστρέψουμε ολόκληρο το ποσό της κατάθεσης που έχετε πραγματοποιήσει, αρκεί να αποδεικνύεται ο περιορισμός στη μετακίνηση (π.χ. κυβερνητικές ανακοινώσεις).

 • Τι θα συμβεί εάν η αεροπορική εταιρεία ακυρώσει την πτήση μου λίγο πριν ταξιδέψω στην Κω;

  Σε αυτήν την περίπτωση, θα επιστρέψουμε το πλήρες ποσό της κατάθεσης που μας έχετε δώσει με την προϋπόθεση ότι μπορείτε να αποδείξετε την ακύρωση της πτήσης σας.

 • Τι συμβαίνει σε περίπτωση που μολυνθώ με covid-19 και δεν μπορώ να ταξιδέψω;

  Αντίστοιχα με την προηγούμενη ερωτοαπάντηση, θα σας επιστρέψουμε το πλήρες ποσό που σας χρεώθηκε ως εγγύηση για την κράτηση. Απαιτείται επίσημο πιστοποιητικό θετικής διάγνωσης PCR για Covid-19.

 • Έχετε κάποιο σχέδιο σε περίπτωση κρούσματος Κωρονοιού στο ξενοδοχείο;

  Ναι, έχουμε αναπτύξει σε βάθος σχετικές διαδικασίες λειτουργίας που έχουν κοινοποιηθεί στα μέλη της ομάδας μας για να διασφαλιστεί η ταχεία απάντηση σε ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19.

 • Ποιες προφυλάξεις έχει λάβει το Neptune Hotels Resort, Convention Center & Spa έναντι του COVID-19;

  Χαίρομαι που ρωτήσατε!
  To Neptune Hotels συμμορφώθηκε με όλες τις νεότερες οδηγίες σχετικά με την απολύμανση των εγκαταστάσεων μας και παραμένουμε σε εγρήγορση, παρακολουθώντας και ανταποκρινόμενοι άμεσα σε αυτήν την κατάσταση, όπως απαιτείται. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τον χρόνο αναστολής λειτουργίας των ξενοδοχείων, για να εφαρμόσουμε νέες επιχειρησιακές διαδικασίες και να βελτιώσουμε περαιτέρω τα υπάρχοντα πρωτόκολλά μας, που αφορούν μια σειρά από τομείς λειτουργίας, όπως την υπηρεσία καθαριότητας, την άφιξη των επισκεπτών και τα πρωτόκολλα σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, τις κουζίνες μας και τα εστιατόρια, ενώ παράλληλα προχωράμε σε προετοιμασίες για να σας καλωσορίσουμε σύντομα στο ξενοδοχείο μας.

  Επιπλέον, στο Neptune Hotels υποστηρίζουμε τις ανέπαφες υπηρεσίες. Έχουμε αναπτύξει μια εφαρμογή (mobile app) για κινητές συσκευές που σας παρέχει πληροφορίες για το ξενοδοχείο, καθώς και τη δυνατότητα να αγοράσετε φαγητό και ποτά από τα Beach και Pool Bars χωρίς επαφή, καθώς και να παραγγείλετε από την Υπηρεσία Δωματίου απευθείας από το κινητό σας τηλέφωνο. Επιδίωξή μας να αυξάνουμε συνεχώς τις ανέπαφες υπηρεσίες που προσφέρουμε.

  Δείτε επίσης την σελίδα Covid για τις τελευταίες ενημερώσεις.

 • Υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας τεστ για COVID19 ενός του ξενοδοχείου;

  Στο Neptune Hotels, η ασφάλεια και η άνεσή σας έχουν προτεραιότητα. Εάν θέλετε να κάνετε τεστ αντιγόνου (rapid test) ή χρειάζεται να παρουσιάσετε αρνητικό τεστ PCR COVID-19 για το ταξίδι της επιστροφής σας, το ξενοδοχείο προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης των τεστ (έναντι χρέωσης). Και τα δύο τεστ μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός του ξενοδοχείου, ώστε να μην χρειάζεται να μετακινηθείτε εκτός. Οι επισκέπτες μας που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν PCR test μπορούν να κλείσουν ραντεβού το αργότερο 48 ώρες πριν από την αναχώρησή τους ενώ για Rapid Test γίνεται αμέσως.

 • Πώς μπορώ να λάβω υποστήριξη σχετικά με μια κράτηση που έχω κάνει;

  Το τμήμα κρατήσεων λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00 έως τις 16:00. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας μέσω email: reservations@neptune.gr ή μέσω τηλεφώνου: +30 22420 58907.

 • Πώς μπορώ να ακυρώσω την κράτησή μου;

  Σε περίπτωση που έχετε πραγματοποιήσει την κράτησή σας απευθείας μαζί μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα κρατήσεων μας (reservations@neptune.gr) για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την πολιτική ακύρωσης.

 • Ποιο είναι το κόστος για Covid τεστ στην περίπτωση που ο επισκέπτης επιλέξει να το πραγματοποιήσει στο ξενοδοχείο;

  Το κόστος για προγραμματισμένο τεστ P.C.R στο Neptune Hotels είναι 60 ευρώ. Ο επισκέπτης θα πρέπει να καλέσει το ιατρείο του ξενοδοχείου (τηλ.8081) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την αναχώρηση της πτήσης του, ώστε να προγραμματίσει το ραντεβού. Για τεστ ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού, το κόστος ανέρχεται στα 20 ευρώ. Το συγκεκριμένο τεστ (της εταιρείας Roche) είναι εγκεκριμένο και θεωρείται από τις Γερμανικές και τις Αγγλικές αρχές έγκυρο για την επιβίβαση του επισκέπτη στο αεροπλάνο και επιστροφή στη χώρα του.

 • Πώς μπορώ να ακυρώσω ή να αναβάλω μια κράτηση που έκανα μέσω ενός OTA;

  Επικοινωνήστε απευθείας με τον πάροχο με τον οποίο έχετε κάνει την κράτηση.

 • 1
 • Εξαιρετικό θέρετρο με κορυφαίες ανέσεις!

  Οι επισκέπτες μας επισημαίνουν

  Εξαιρετικό θέρετρο με κορυφαίες ανέσεις!

  Υψηλών προδιαγραφών εξυπηρέτηση από το προσωπικό, υπέροχη ατμόσφαιρα! Καθαρά δωμάτια και εξαιρετική κουζίνα! Πρακτική και διακριτική εφαρμογή των μέτρων υγιεινής COVID! Πολλά ευχαριστώ!

  - Andreas Becker -

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
left right
book now