Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα

Αειφορεία

Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα

Οι προσπάθειες μας για διακοπές με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Ο κόσμος που ζούμε συνδέεται  με την αφθονία και την υπερκατανάλωση – κάτι που δημιουργεί μεγάλη πίεση στους φυσικούς πόρους και το κλίμα. Με βάση τις αξίες και τη φιλοσοφία μας, εργαζόμαστε για να προσφέρουμε ένα γνήσιο προϊόν πολυτελείας, με αποκλειστικές υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από την ποιότητα, ατομικότητα, καινοτομία και σεβασμό στους ανθρώπους και τον πλανήτη.

Προστασία της Βιοποικιλότητας

Η καταστροφή των βιότοπων, η ανεξέλεγκτη χρήση συνθετικών χημικών στη γεωργία, η υπεραλίευση είναι μερικοί από τους βασικότερους παράγοντες που οδηγούν στην απώλεια της βιοποικιλότητας. Στο Neptune εφαρμόζουμε ενέργειες για να μειώσουμε τον αντίστοιχο αντίκτυπο μας ,με πιο σημαντική εφαρμογή , τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του ξενοδοχείου βάσει των αρχών της αειφορίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπεύθυνες Αγορές

Μία  τις  βασικές αρχές λειτουργίας του Neptune, είναι να προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα ,που επιλέγονται  με υπευθυνότητα ως προς τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, τον  σεβασμό στους εργαζόμενους μας, αλλά και με γνώμονα την στήριξη που προσφέρουν στην τοπική επιχειρηματικότητα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα με μια ματιά

Σε συντομία, οι κυριότερες Περιβαλλοντικές εφαρμογές και επιδόσεις μας.

Περιβαλλοντικός Χάρτης Ξενοδοχείου

Περιηγηθείτε στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου μας, για να πληροφορηθείτε, τα βασικότερα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.

Αποτελέσματα με μια ματιά

Τα αποτελέσματα της προσπάθειας μας από το 2015, σε επίπεδο διαχείρισης ενέργειας, νερού, αποβλήτων και ρύπανσης ,επηρεαζόμενα από απρόβλεπτες προκλήσεις και αναβαθμίσεις του ξενοδοχείου μας.

Ήρωας ανακύκλωσης

Επενδύουμε στην ανακύκλωση επικίνδυνων και μη αποβλήτων, συνεισφέροντας στην μείωση της ρύπανσης, την εξοικονόμηση πρώτων υλών και την υποστήριξη νέων θέσεων εργασίας.