Κοινωνική Υπευθυνότητα

Αειφορεία

Κοινωνική Υπευθυνότητα

Ρητή δέσμευση για ένα καλύτερο κόσμο διακοπών για τους πελάτες μας, το προσωπικό μας, την τοπική κοινωνία και τις επόμενες γενιές

Στόχος μας είναι η υποστήριξη της τοπικής οικονομίας και η ταυτόχρονη προώθηση  του τοπικού πολιτισμού και των παραδόσεων του νησιού. Επιπλέον, εργαζόμαστε για να παρέχουμε ένα υγιές, ασφαλές και δίκαιο περιβάλλον για το προσωπικό και τους επισκέπτες μας, παράλληλα με την αφύπνιση τους, όπως και την  αφύπνιση των συνεργατών μας, των ντόπιων κατοίκων  και των άλλων μελών της τουριστικής βιομηχανίας.

Υποστήριξη της τοπικής Κοινωνίας

Κανένα ξενοδοχείο δεν μπορεί πραγματικά να ευδοκιμήσει απομονωμένο από την γύρω κοινότητα.

Γαλάζια Σημαία

Επιδεικνύοντας τη δέσμευση του ξενοδοχείου μας στις τοπικές επιχειρήσεις, τα προϊόντα, το εργατικό δυναμικό και τον πολιτισμό, ενισχύουμε την τοπική οικονομία, αναπτύσσουμε ένα έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό, επενδύουμε στη φήμη της ποιότητας της κοινότητας μας και συνεπώς, ενισχύουμε το προφίλ του ξενοδοχείου.

Υποστήριξη με μια ματιά

 • Προσωπικό κυρίως από την Κω και Ελλάδα
 • Συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές
 • Χρήση ποιοτικών τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών
 • Προώθηση τοπικού πολιτισμού και παράδοσης
 • Υγιές και ασφαλές περιβάλλον για τους πελάτες και προσωπικό μας
 • Ενημέρωση και αφύπνιση συνεργατών, ανθρώπινου δυναμικού και πελατών μας.
 • Χορηγίες & δωρεές

Οι άνθρωποι μας

 • Απασχολούμε 370 μόνιμα άτομα και 19 με ανάθεση από εξωτερικούς συνεργάτες.
 • 98% του προσωπικού είναι Έλληνες & 60% αυτών προέρχονται από την Κω
 • Το 47% του εργατικού μας δυναμικού είναι γυναίκες & το 53% άνδρες
 • Από 9%, η εναλλαγή του προσωπικού μας αυξήθηκε σε 15% μετά τον κορονοϊό
 • Ενδυνάμωση των εργαζομένων μας, με εκπαίδευση 65-70% αυτών ετησίως
 • Διενέργεια έρευνας αξιολόγησης διοίκησης και εργασιακού περιβάλλοντος ετησίως, ανώνυμα
 • 87% πολύ & πάρα πολύ ικανοποιημένο προσωπικό

Η δέσμευση μας προς την κοινωνία

Φροντίδα για τους επισκέπτες μας

Ασφάλεια Τροφίμων & Υγιεινή

Εφαρμογή πιστοποιημένου συστήματος HACCP σε όλα τα τμήματα σίτισης, από την παραγγελία μέχρι την προσφορά τροφίμων & ποτών.

Ασφάλεια και Υγεία

Προστασία της ασφάλειας των επισκεπτών μας με διεξαγωγή αξιολόγησης κινδύνου, συστηματικές αναλύσεις ποιότητας του νερού και αυστηρή εφαρμογή πρωτοκόλλων υγιεινής.

Εμπειρίες από την βιώσιμη λειτουργία μας

Ενεργή συμμετοχή των πελατών μας σε δράσεις γνωριμίας της ελληνικής γαστρονομίας, των τοπικών προϊόντων & παραγωγών, παράλληλα με διασκέδαση και ικανοποίηση.