Η Δέσμευση Βιωσιμότητας του Neptune

 

Τον Απρίλιο του 2013, η διεύθυνση του Neptune Hotels - Resort, Convention Centre & Spa ξεκίνησε την εφαρμογή του διεθνούς Συστήματος Αειφόρου Διαχείρισης Travelife, με στόχο να ενσωματώσει μια βιώσιμη βάση Λειτουργίας & Ανάπτυξης στην λειτουργία του ξενοδοχείου. Ήταν το αποτέλεσμα της δέσμευσης του ξενοδοχείου να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και να σεβαστεί την πολιτιστική κληρονομιά και φυσικό περιβάλλον του προορισμού, σε συνδυασμό με την αναγνώριση της αυξημένης ανησυχίας για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα από τους πελάτες και τους τουριστικούς του εταίρους.

Αναπτύχθηκε μια πολιτική βιωσιμότητας και διενεργήθηκε ένας επαγγελματικός οικολογικός -ECO- έλεγχος από εξειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο. Εντοπίστηκαν οι τομείς βελτίωσης και εφαρμόστηκαν οι καλύτερες δυνατές πρακτικές για την επίτευξη μετρήσιμων στόχων, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Πολιτικής Βιωσιμότητας. Τηρήθηκε μητρώο αποτελεσμάτων το οποίο ενημερωνόταν τακτικά κατά τη διάρκεια της περιόδου και διεξήχθησαν δύο έλεγχοι παρακολούθησης και βελτίωσης των μέτρων, στη μέση και στο τέλος της τουριστικής περιόδου.

book now