Ενίσχυση της βιοποικιλότητας: Βιώσιμο τοπίο

Προστασία Βιοποικιλότητας

Προστασία Βιοποικιλότητας

Η ομορφιά των κήπων μας ξεκινάει από την Υγεία του εδάφους

Η διατήρηση της βιοποικιλότητας συμβάλλει στη διασφάλιση των υπηρεσιών που παρέχει η Φύση ,στηρίζοντας κατ’ επέκταση την ευημερία των ανθρώπων και τον τουρισμό. Στο Neptune συμμετέχουμε έμπρακτα στη ενίσχυση της βιοποικιλότητας, εφαρμόζοντας  πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης τοπίου για την αναβάθμιση  των κήπων του ξενοδοχείου μας. Ως αποτέλεσμα, ποικιλία από πτηνά, ωφέλιμα έντομα και επικονιαστές κατακλύζουν τον περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου – και οι πελάτες μας, τα παιδιά τους και εμείς, απολαμβάνουμε το αναγεννημένο τοπίο χωρίς βλαβερές για την υγεία χημικές ουσίες.

Νερό

Βελτίωση των συστήματος άρδευσης και κατανάλωσης νερού

Φυτοφάρμακα & Λιπάσματα

Διακοπή χρήσης συνθετικών χημικών φυτοφαρμάκων & λιπασμάτων

Έδαφος

Ενίσχυση της υγείας του εδάφους.

Φυτοπροστασία & Παραγωγή

Διαχείριση εντόμων, μυκήτων, βακτηρίων και ζιζανίων, με γνώμονα τη βιολογική φυτοπροστασία & παραγωγή.

Ενδημικά φυτά

Φύτευση ενδημικών φυτών για την αναγέννηση ολόκληρων περιοχών.

Ευαισθητοποίηση

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πελατών μας για τις εφαρμογές που πραγματοποιούνται